Sunday, August 28, 2005

red

It was a lonely red boat...in the middle of a semi-white beach....the sands gaze at its edges...and the sun was defining its color...
It was a small lonely red boat...single to its own mindset...unbelievably unique...
Other boats were white with blue or red stripes...others, just plain white....white with names marked on the sides...names like Nicole, Mercy or King Jamil.... I wonder why I never see it sail...3 days since the day we arrived on the shores of this island...it was always just there lying on the sands...just alone and immovable...it was neither cute nor adorable...everybody seemed to ignore it, other than me....it had character....a story....bound to be discovered...i just never had the time to ask about it.

Friday, August 19, 2005

kwento

kalimitan na tinanong ni maria si juan.....kung ang kanyang iniisip ay katulad sa kanya....sagot ng binata ay hindi....kasi iiba ang mundo nila....nasa malayong lupalop si juan.....nang siya'y abutan ni maria.....nasa lugar ng mainit at mabasang-basa na mga higaan.....hawak niya kanyang ari...at ang kanyang himpapawid ay imahinasyon.....di na nagulat si Maria....di na nagtanong.....alam na ata....kung bakit nagkakaganito ang binata....si Maria'y tumalikod...hawak ay rosas na dumurugo....may puwang sa puso....pero nasa daan patungo ng kalayaan.