Friday, August 19, 2005

kwento

kalimitan na tinanong ni maria si juan.....kung ang kanyang iniisip ay katulad sa kanya....sagot ng binata ay hindi....kasi iiba ang mundo nila....nasa malayong lupalop si juan.....nang siya'y abutan ni maria.....nasa lugar ng mainit at mabasang-basa na mga higaan.....hawak niya kanyang ari...at ang kanyang himpapawid ay imahinasyon.....di na nagulat si Maria....di na nagtanong.....alam na ata....kung bakit nagkakaganito ang binata....si Maria'y tumalikod...hawak ay rosas na dumurugo....may puwang sa puso....pero nasa daan patungo ng kalayaan.

4 Comments:

At 9:54 AM, Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! »

 
At 11:59 AM, Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »

 
At 10:34 AM, Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! film editing schools

 
At 12:19 AM, Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! ritalin drug Pilates excercises Laser gun liposuction Flash memory v. hard drive h26r custom cabinets ite circuit breaker Teacher on teachers sex

 

Post a Comment

<< Home